دبی سنج گردابی

توضیحات تکمیلی

نام كالا

دبی سنج گردابی

vortex-flow-meter-2
vortex-flow-meter-1