شیر سرچاهی

توضیحات تکمیلی

نام کالا

شیر اطمینان، شیر قطع اضطراری

سایز

1/4” to 84”

کلاس

#150 to … / PN10 to …

متریال

فولاد، استیل، آلیاژی، و …

wellhead-valve-1
wellhead-valve-2

پس از حفاری و تکمیل چاه به منظور کنترل آن و همچنین در جهت بهره برداری از چاه نسبت به موقعیت و احتیاجات پیش بینی شده آن ، وسایلی بر روی چاه تعبیه می گردند . قسمتی از این وسایل مستقیما بر روی خود چاه و بخشی از آن در مجاورت چاه و در اتصال با قسمت اول کار گذاشته می شوند .شیر سرچاهی ابزاری در سطح یک چاه نفت یا گاز است که رابط ساختاری و فشار را برای تجهیزات حفاری و تولید فراهم می کند. هدف اصلی شیر سرچاهی فراهم کردن محل تعلیق و مهر و موم های فشار برای رشته های پوششی است که از پایین قسمت های چاه به سمت تجهیزات کنترل فشار سطح حرکت می کنند.