ترانسمیتر اختلاف فشار

توضیحات تکمیلی

نام كالا

ترانسمیتر اختلاف فشار

differential-pressure-transmitter-1
differential-pressure-transmitter-2