گیج دمای بیمتال

توضیحات تکمیلی

نام كالا

گیج دمای بیمتال

bimetalic-thermometer-1
bimetalic-thermometer-2