فلومتر توربینی

توضیحات تکمیلی

نام كالا

فلومتر توربینی

turbine-flowmeter-1
turbine-flowmeter-2