ترموکوپل

توضیحات تکمیلی

نام كالا

ترموکوپل

thermocouple-1
thermocouple-2