ترانسمیتر دما یا انتقال دهنده دما

توضیحات تکمیلی

نام كالا

ترانسمیتر دما یا انتقال دهنده دما

temperature-transmitte-1
temperature-transmitte-2