شما اینجا هستید :


زانویی 45 درجه فشار قوی

largeIMG

1/3

 1. نام زانویی 45 درجه
  زانویی 45 درجه فشار قوی
 2. برند زانویی 45 درجه
  BOTHWELL-CHERO
 3. آلیاژ
  A234 A182 A105 A403 A213 A269 A312 A333
 4. رابط
  نری مادگی جوشی
 5. رنج جدول
  1/8-2 ساکت 1/8-4 ساکت 1/8-4 رزوه ای 1/4-2 ساکت 1/4-2 رزوه ای 1/4-3 رزوه ای 1/4-4 ساکت 1/4-4 رزوه ای 1/2-2 ساکت 1/2-4 ساکت
 6. نوع زانویی 45 درجه
  فشار قوی
 7. کشور سازنده
  تایوان ایتالیا
Copyright © 2017 raykatajhiz.com All rights reserved