شما اینجا هستید :


زانویی 45 درجه جوشی

largeIMG

1/3

 1. نام زانویی 45 درجه
  زانویی 45 درجه جوشی
 2. برند زانویی 45 درجه
  Tecnoforge
 3. آلیاژ
  A234 A182 A105 A403 A213 A269 A312 A333
 4. رابط
  جوشی
 5. نوع زانویی 45 درجه
  جوشی
 6. نوع اتصال
  جوشی
 7. کشور سازنده
  ایتالیا
Copyright © 2017 raykatajhiz.com All rights reserved