شما اینجا هستید :


نیپل فشار قوی

largeIMG

1/3

 1. نام نیپل
  نیپل فشار قوی
 2. برند نیپل
  Bothwell-Chero
 3. آلیاژ
  A234 A182 A105 A403 A213 A269 A312 A333 A234 A182 A105 A403 A213 A269 A312 A333
 4. رابط
  نری مادگی جوشی نری مادگی جوشی
 5. رنج جدول
  1/8-2 ساکت 1/8-2 رزوه ای 1/8-3 ساکت 1/8-6 رزوه ای 1/8-6 ساکت 1/8-3 رزوه ای 1/8-2 ساکت 1/8-2 رزوه ای 1/8-3 ساکت 1/8-6 رزوه ای 1/8-6 ساکت 1/8-3 رزوه ای
 6. نوع نیپل
  فشار قوی
 7. کشور سازنده
  تایوان ایتالیا
Copyright © 2017 raykatajhiz.com All rights reserved